Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.
— Hemingway
Reposted fromsfeter sfeter viaobliviate obliviate
5202 6d52
Reposted fromallnight allnight viaobliviate obliviate
 -Dasz wiarę? Czytam nasze stare wiadomości. Wspominam czasy, kiedy miałaś na mnie ochotę.
— perwersje
Reposted fromzenibyja zenibyja viaannairda annairda
9597 ad9a
Oprzyj mnie niespodziewanie o ścianę, otocz swoimi ramionami i powiedz, jak bardzo mnie pragniesz. Wiesz przecież, że lubię, gdy jesteś stanowczy.
Reposted fromawakened awakened viaannairda annairda
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted from1923 1923 viaannairda annairda
“Nie wszystko, co się w życiu liczy da się policzyć 
— Albert Einstein
Reposted fromblackdrama blackdrama viaobliviate obliviate
Kobieta, która chce odmówić, powie tylko nie. 
Kobieta, która tłumaczy, chce zostać przekonana
— racyjna, racjonowa, racja.
Reposted fromwyidealizowana wyidealizowana viaobliviate obliviate
5007 e1fa 500
Leopold Tyrmand - Cywilizacja komunizmu
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viaannairda annairda
pijana wcale nie tęsknię mniej.
— rzekłabym nawet, że bardziej...
Reposted frommaliwa maliwa viaobliviate obliviate
czy na moim ciele zdarzy się jeszcze Twoja ręka?
— Kaja Kowalewska
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaobliviate obliviate
7065 8f63
niech ten rok będzie lepszy od poprzedniego. 
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaobliviate obliviate
Największa zemsta to spektakularny sukces.
Reposted fromnivea nivea viaobliviate obliviate
9195 c1c9
Reposted fromcerole cerole viaobliviate obliviate
4129 16df
Reposted fromfoodislove foodislove viaobliviate obliviate
Twój stosunek do samej siebie, decyduje o tym, jak widzi Cię mężczyzna.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaobliviate obliviate
Owszem możesz jednorazowo pieprzyć się z kimś kto ci się podoba. Ale związek z kimś komu musisz cały czas nadskakiwać?
Owszem możesz godzinami analizować jej.jego zachowanie, zastanawiać się co powiedziałaś dobrze a co źle, czy byłaś wystarczająco dobrze umalowana, elokwentna dowcipna, rozkłdałaś dobrze nogi, jęczałaś do taktu i czy oczywiście jemu było dobrze i miał orgazm.
Ale to jebanie kota.
Sprawa jest prosta: jeśli nie widzisz na swój widok reakcji : FUCK YES to po co ci to? Chcesz być jak bokser,, który wychodzi na ring i cały czas dostaje po ryju? Jak ta brzydsza z dwóch przyjaciółek, gdzie wszyscy interesują się tylko tą drugą ładniejszą?
Jeżeli ktoś nie oddzwania na Twoje telefony, jeśli musisz czekać godzinami na jego.jej sms-y to zwyczajnie ma cię w dupie.
Jesli taktuje cię na zasadzie – jestem z Tobą bo nikogo lepszego nie było na razie w okolicy to tylko brniesz w samo upokorzenie. Wystawiasz policzek i mówisz: wal w niego.
Nawet jeśli się z Tobą zwiąże za rok, za dwa, za trzy będzie cię zdradzał. Albo będzie cię zdradzała.
Szanuj siebie.
Nie przyjmuj litości. Litość kończy się źle. Albo niech mówi FUCK YES na twój widok albo niech spada.
Jeszcze raz – szanuj siebie. To będą szanować Cię też inni.
— Volant
Reposted fromzabka zabka viaannairda annairda
9745 e813
Reposted fromladies-warriors ladies-warriors viaannairda annairda
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaannairda annairda
9450 4f97 500
Reposted fromallnight allnight viaobliviate obliviate
9347 6cb1 500
Reposted fromwonders- wonders- viaobliviate obliviate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl